Η ΕΒΙΤΑ ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2011

και δραστηριοποιείται Στο κλάδο χαρτικών απορρυπαντικών .

στην  πώληση λιανικής χονδρικής με μεγάλη γκάμα προϊόντων

 Η ΕΒΙΤΑ στεγάζεται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Β.Ι.Π.Ε ωραιοκάστρου οδός Τομπάζη. 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ 

Σήμερα και στο μέλλον, η δέσμευση μας είναι σταθερή για:  -Σύγχρονο ανταγωνιστικό προϊόν  

-Aποτελεσματική κάλυψη και αντιμετώπιση κάθε ανάγκης των πελατών

 -Mείωση του χρόνου παράδοσης των παραγγελιών  

-Mεγιστοποίηση της εργασιακής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού

 -Διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δημιουργία νέων.